Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Arena tillgänglighetsredogörelse

Vi har förberett ett dokument som biblioteket kan använda som underlag för en tillgänglighetsredogörelse av Arena-webbplatsen: Arena tillgänglighetsredogörelse

Byt ut all text inom hakparenteser till rätt information för ert bibliotek och ta bort de delar som inte gäller för ert bibliotek (beroende på vilket tema som använts för styling).

Sök

Språk